Додаток Б

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова звітність

»

рр.

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Дата (рік

Середня кількість працівників

Одиниця виміру : тис. грн.

Київська, 74,

 

 

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

р.

 

активи

 

Незавершені

Основні

залишкова

первісна

знос

Довгострокові

справедлива (залишкова

первісна

накопичена

Довгострокові

Інші

Усього

Виробничі

Поточні

Дебіторська

первісна

Дебіторська

Інша

Поточні

Грошові

Інші

Усього

Баланс

501,2

 

капітал

 

Статутний

Додатковий

Резервний

Нерозподілений

Неоплачений

Усього

Короткострокові

Поточна

Кредиторська

Поточні

з

зі

з

Інші

Усього

Баланс

 

 

 

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

 

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

3 р.

 

Дохід

Непрямі

Чистий

Інші

Інші

Разом витрати (080+090+100)

 

 

 

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

суб’єкта малого підприємництва

Вид економічної діяльності

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

_

) (ініціали, прізвище)

_

) (ініціали, прізвище

 

суб’єкта малого підприємництва

Вид економічної діяльності

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

__

) (ініціали, прізвище)

_

) (ініціали, прізвище

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *